วันอาทิตย์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2556

การทำกระติบข้าว


การทำกระติบข้าว


ของชาวอีสาน เพื่อประโยชน์ใช้ส่อยต่าง ๆ มากมายแต่ส่วนใหญ่จะเอาไว้ใส่ ข้าวเหนียว หรือ เอาไว้ประดับ  ของซำร่วย กล่องอเนคประสงค์ และอีกมากมาย
     ที่บ้านโนนสะอาด ต.หนองบัว อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร  ก็มีคุณตาเลียง  ประทุมลี   ที่ทำกระติบข้าวขายเป็นรายได้เสริม เวลาคุณตาว่างจากงานไร่ งานสวน  เอ้าไว้ขายให้กับคนในหมู่บ้าน
วัสดุที่ใช้ทำกระติบข้าว
1.ไม้ไผ่บ้าน
2.ด้ายไนล่อน
3.เข็มเย็บผ้าขนาดใหญ่
4.กรรไกร
5.มีดโต้
6.เลื่อย
7.เหล็กหมาด(เหล็กแหลม)
8.ก้านตาล
9.เครื่องขูดตาล
เริ่มต้นด้วยการจักตอก
เริ่มก่อตัวกระติบข้าว หรือ ฝาปิดกระติบข้าว


ฝาปิดกระติบข้าว
ประกอบเข้ากับตัว  แต่ยังไม่ติดก้นกระติบข้าว
ติดขากระติบข้าวเรียบร้อย    เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ใส่ข้าวเหนียว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น